Fortrolighedspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Tak, fordi du besøgte vores hjemmeside.

I forbindelse med bestilling af produkter på vores hjemmeside og tilmelding til nyhedsbreve har du videregivet dine personlige oplysninger til os. I overensstemmelse med artikel 13 i databeskyttelsesforordningen i det følgende benævnt GDPR skal vi derfor informere dig om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi er dataansvarlig for dine personlige oplysninger – hvordan kontakter du os?

ZoZozial Coffee er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Find vores kontaktoplysninger nedenfor.

ZoZozial Coffee Roasters ApS

Englandsvej 8, 5700 Svendborg – Danmark

CVR-nr.: 35643672

Telefon: +45 76 400 440

Mail: mail@zozozialcoffee.dk

  1. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger til følgende formål:

Bestilling af produkter via vores hjemmeside eller direkte kontakt med os.

Abonnement på nyhedsbrev

Abonnement

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Bestilling af produkter: Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, i GDPR. 1, brev b – opfyldelse af kontrakt, som den registrerede er part i, når du bestiller produkter fra os.

Abonnements- og nyhedsbrevsabonnement: Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, i GDPR. 1, brev a – samtykke til behandling af dine personoplysninger.

  1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

Generelle personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Oplysninger fra cookies, du har accepteret – se vores cookiepolitik

  1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

Vi overlader dine personlige oplysninger til vores databehandler, som vi bruger i forbindelse med hosting af vores hjemmeside, som derfor gemmer vores oplysninger, vi modtager herfra. De bruger ikke underdatabehandlere, og hosting, herunder opbevaring af personoplysninger, foregår i danske datacentre.

  1. Hvor dine personlige oplysninger kommer fra

Vi har modtaget dine oplysninger direkte fra dig og modtager ikke oplysninger om dig fra andre kilder, jf. vores cookiepolitik, i forhold til de specifikke cookies, du har accepteret, herunder de oplysninger, vi modtager fra dig der.

  1. Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med regnskabsloven, § 10, underafsnit.1, og gemmer dine oplysninger i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

  1. Retten til at trække samtykke tilbage

Ved at abonnere på vores nyhedsbrev har du givet dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontakt med information, som er angivet ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit tidligere samtykke og op ad tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, træder det derfor først i kraft fra dette tidspunkt.

  1. Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Ret at se oplysninger (ret til adgang)

Ret til berigtigelse (rettelse)

Opholdsret: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning finder sted.

Ret til begrænsning af behandlingen

Ret til at gøre indsigelse

Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning til de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynet her Datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os her

Med venlig hilsen

ZoZozial Coffee Roasters ApS